Bezpłatna opieka medyczna w Przychodniach Studenckich!

Bezpłatna opieka medyczna w Przychodniach Studenckich!

📢 Studencie,
Przypominamy, że w Przychodniach Studenckich (zarówno w Łodzi, jak i Lublinie) możecie skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 🩺👨‍⚕

Realizujemy m.in. usługi z zakresu:
POZ, 👨‍⚕
badań laboratoryjnych, 💉
świadczeń pielęgniarskich, 👩‍⚕
badań diagnostycznych,
szczepień, 💉
zaświadczeń na uczelnię. 📋

Co zrobić, aby zapisać się do Przychodni Studenckiej? Wystarczy wypełnić deklarację wyboru świadczeniodawcy, lekarza oraz pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) , a następnie złożyć je w Przychodni Studenckiej.