Psychiatria

Konsultacje są prowadzone w zakresie:

  • depresji,
  • schizofrenii,
  • nerwicy,
  • zaburzeń osobowości,
  • upośledzenia umysłowego,
  • zaburzeń snu,
  • paranoi,
  • uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Zapisy do psychiatry w Elblągu (ECM Lifeclinica): 

Specjaliści: