Otolaryngologia

Home / Poradnie specjalistyczne / Otolaryngologia

Zakres świadczeń:

  • konsultacje dzieci,
  • konsultacje dorosłych,
  • audiometria tonalna,
  • audiometria impedancyjna,
  • audiometria impedancyjna z oceną trąbki słuchowej,
  • audiometria nadprogowa,
  • tympanometria,
  • płukanie uszu,
  • przedmuchanie trąbek słuchowych,
  • usunięcie ciała obcego.

Zapisy do okulisty w Elblągu (ECM Lifeclinica): 

Specjaliści: