Neurologia

Konsultacje prowadzone są w zakresie:

 • zaburzeń układu nerwowego,
 • schorzeń neurologicznych,
 • zaburzeń snu,
 • neuropatii,
 • padaczki,
 • zaburzeń równowagi,
 • niedowładów kończyn,
 • zaburzeń pamięci,
 • postępującego otępienia,
 • zaburzeń ruchowych (choroba Parkinsona, choroba Huntingtona),
 • leczenie stanów po udarze mózgu, po zapaleniu rdzenia, mózgu, opon mózgowo-rdzeniowych,
 • oceny urazów układu nerwowego,
 • diagnostyki i kwalifikacji do dalszego leczenia zachowawczego i chirurgicznego schorzeń układu nerwowego

Diagnostyka:

 • elektroencefalografia (EEG),
 • badania ogólne i dodatkowe w chorobach układu nerwowego,
 • badanie USG Doppler.

Zapisy do neurologa w Elblągu (ECM Lifeclinica): 

 

Specialiści: