Poradnia lekarza POZ

Home / Podstawowa Opieka Zdrowotna / Poradnia lekarza POZ
Home / Podstawowa Opieka Zdrowotna / Poradnia lekarza POZ

Zakres świadczeń:

  • bezpłatnie finansowane z NFZ konsultacje specjalistyczne: lekarza chorób dzieci – lekarza pediatry lub lekarza rodzinnego,
  • profilaktyka chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki,
  • szczepienia profilaktyczne,
  • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia (zapytaj o bezpłatny przegląd chorób układu krążenia w rejestracji placówki),
  • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem NFZ,
  • orzekanie o stanie zdrowia,
  • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Zapisy do lekarzy POZ w Łodzi (Przychodnia Studencka Łódź): 

 

Specjaliści: