Neurochirurgia

Home / Neurochirurgia

Zakres świadczeń:

 • podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń neurochirurgicznych w trybie ambulatoryjnym,
 • zakres świadczonych procedur medycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnię, m.in.:
  – procedury wykonywane standardowo: diagnostyczny wywiad i badanie neurologiczne, ocena wyników badań obrazowych układu nerwowego i kręgosłupa, ocena innych badań dodatkowych układu nerwowego, zlecanie badań obrazowych i innych, profilaktyka i promocja zdrowia w zakresie neurochirurgii,
  – kierowanie do planowego leczenia szpitalnego,
  – kierowanie do leczenia w poradniach specjalistycznych,
  – konsultacje w okresie przed i poszpitalnym,
  – kontynuacja leczenia poszpitalnego,
  – prewencja schorzeń neurochirurgicznych i ich powikłań, edukacja zdrowotna.

Zapisy do neurochirurga w Elblągu (ECM Lifeclinica): 

Specjaliści: